X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro
TRY

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR

Bir tarafta Cedit Mh. Molla Mahmutlar Sk. No:8/13 İlkadım / SAMSUN adresine mukim DEMİR DESİGN ile diğer tarafta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adresinde mukim . . . . . . . . .. . . . . . . . (Bundan sonra kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ’ nin iletişim, tanıtım, reklam, bilgi edinme ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının DEMİR DESİGN tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

MADDE 3 - MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1
MÜŞTERİ, Web sitesinin düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanlar ile ürün tanıtımı yapılan kataloglardaki kategoriler, ürün teknik özellikleri ve gerekli içerikleri kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.

3.2
MÜŞTERİ, Web sitesine ait yönetici panelinden site bittikten ve yayına alındıktan sonra site içeriğini kendisi güncellemek ve bilgileri siteye eklemekle yükümlüdür. DEMİR DESİGN ihtiyaç halinde MÜŞTERİ’ ye ücret karşılığında web sitesini güncelleme hizmeti sunabilir.

3.3
MÜŞTERİ, DEMİR DESİGN tarafından üretilen web sitelerinde kullanılan yazılımın wordpress tabanlı olduğunu kabul eder.

3.4
MÜŞTERİ, Web sitesinde sunulan tüm yazı, resim v.b. içeriğin kullanımının ve dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, DEMİR DESİGN ‘in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

MADDE 4 – DEMİR DESİGN’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1
DEMİR DESİGN, MÜŞTERİ’ nin tanıtım, reklam ve bilgi edinme için ihtiyaç duyduğu web sitesini MÜŞTERİ’ nin kullanabileceği şekilde kurulumunu yaparak, internet ortamında yayına hazır hale getirmekle yükümlüdür.

4.2
DEMİR DESİGN, MÜŞTERİ’ ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları sistemin mümkün kıldığı ölçüde düzeltmekle yükümlüdür.

4.3
DEMİR DESİGN, MÜŞTERİ’ nin istediği Web sitesinin tasarımı, içeriği, özellikleri v.b. konularda bir Web sitesi taslak metini’ ni oluşturur, oluşturulan bu taslak MÜŞTERİ tarafından kabul edildikten sonra DEMİR DESİGN Web sitesini sadece bu taslak metin içinde belirtilen şekilde geliştirmekle yükümlüdür.

4.4
DEMİR DESİGN, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ve Web sitesi taslak metini içinde belirtilmemiş ek tasarım ve fonksiyonları gerekli araştırma tamamladıktan sonra mümkün olması halinde belirleyeceği süre içinde ek ücret mukabilinde siteye entegre edebileceğini beyan eder.

4.5
DEMİR DESİGN , Web sitesi taslak metini içinde yer alan özelliklerde belirlenen teslim tarihine kadar bitirmeyi taahhüt eder. Oluşabilecek herhangi bir gecikme durumunda MÜŞTERİ önceden gecikmenin sebep ve süresi hakkında detaylı olarak bilgilendirilecektir.

4.6
DEMİR DESİGN , hazırlanan sitenin tema, grafik ve dokümanlarını MÜŞTERİ’ ye verme hakkını saklı tutar. DEMİR DESİGN, yetki vermedikçe müşteri dosyaları göremez, ulaşamaz, kopyalayamaz, başka sunucuya taşıyamaz.

MADDE 5 - HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

5.1
İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi sözleşme tarihinden itibaren ……(……) yıl olarak belirlenmiştir. Süre bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi, sözleşme yapılacak yıl için belirlenen barındırma/sunucu(Hosting), alan adı(Domain) ve teknik destek ücreti mukabilinde uzatılabilir.

5.2
Sözleşme süresi bitiminde uzatma işlemi yapılmaması nedeniyle barındırma hizmetinin sona ermesinden dolayı doğabilecek bilgi, belge, veri, doküman gibi kayıplardan DEMİR DESİGN sorumlu değildir. Sözleşme süresi bitiminde alan adı tescilinin uzatılmamasından kaynaklanan iptal olması, durması veya başkası tarafından tescil edilmesinden DEMİR DESİGN sorumlu tutulamaz.

5.3
DEMİR DESİGN , istenilen ek özellikler hizmetlerini ücreti karşılığında MÜŞTERİ’ ye sağlar.

5.4
Hizmet bedeli DEMİR DESİGN tarafından sözleşme süresi için …… TL (………. Türk Lirası) + KDV(%18) olarak belirlenmiştir.

5.5
Hizmet bedeli’nin %50’ si iş başlangıcında, kalan %50’si tasarım sürecinin bitiminden itibaren en geç bir hafta içerisinde MÜŞTERİ tarafından fatura karşılığı DEMİR DESİGN ‘e ödenecektir. MÜŞTERİ tarafından ödemede yaşanacak önlenemeyecek bir gecikme halinde MÜŞTERİ sadece DEMİR DESİGN ile anlaşma yapmak şartı ile en fazla iki ay olacak şekilde geç ödeme yapabilir.

5.6
Ödemelerin yapılmaması durumunda, DEMİR DESİGN taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

MADDE 6 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Samsun Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 6 (altı) maddeden oluşan iş bu sözleşme 00/00/ 2021 tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.


Hosting Billing Software by WISECP
Top